Polsko-niemieckie warsztaty medialne

Warsztaty o charakterze integracyjnym oparte na zajęciach
praktycznych obejmują szereg elementów z zakresu zarówno
sztuki filmowej, jak i podstaw dziennikarskich. Odbywać się będą
po dwóch stronach granicy – w Szczecinie i Neubrandenburgu,
dzięki czemu uczestnicy warsztatów zaobserwują, a następnie
zobrazują, za pomocą poznanych na warsztatach środków,
transgraniczny charakter festiwalu. Uczestnicy warsztatów
podzieleni na podgrupy, uwzględniające kierunki zainteresowań,
zgłębią tajniki dziennikarstwa, fotografii i sztuki wideo. Zapoznają
się m.in. z teorią przekazu filmowego, nauczą się posługiwać
różnymi gatunkami publicystycznymi, a zdobyte umiejętności
wykorzystają, tworząc gazetkę festiwalową, która dystrybuowana
będzie zarówno w Polsce, jak i Niemczech. Gazetka festiwalowa
wydawana będzie we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim.


Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: