Festiwal

 

22. Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych dokumentART
15-22.10.2013 Szczecin/Neubrandenburg
 
dokumentART to Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych z ponad 20-letnią tradycją. Od siedmiu lat Festiwal jest organizowany wspólnie przez Polaków i Niemców. Całość prowadzi dwóch dyrektorów (z Polski i Niemiec), wyboru filmów konkursowych dokonuje polsko-niemiecka komisja, a organizatorami są polska OFFicyna i niemieckie Latücht Film & Medien. Każdej jesieni festiwalowy tydzień jest realizowany równolegle w Polsce (Szczecin) i w Niemczech (Neubrandenburg). dokumentART co roku przyznaje około dziesięciu nagród, w tym dwie równorzędne główne.
 
Główną częścią dokumentARTu jest europejski konkurs filmów dokumentalnych. Do konkursu kwalifikują się pozycje najnowsze – zrealizowane najpóźniej w roku poprzedzającym daną edycję. Dzięki temu do widzów trafia przekrojowy obraz współczesnej europejskiej sztuki dokumentu i daje pogląd na tematy aktualnie ważne, ukazujące zjawiska społeczne i jednostkowe. Międzynarodowa Komisja Programowa Festiwalu poszukuje przede wszystkim utworów nastawionych na badanie granic filmowego dokumentu zarówno pod względem formalnym, jak i tematycznym. Istotne są produkcje w nowatorski sposób badające rzeczywistość, ale również takie, które reprezentują tradycyjną sztukę dokumentu. W zależności od nadsyłanych filmów, proporcje pomiędzy obiema grupami co roku są różne. Ich zmienność obrazuje tendencje współczesnego dokumentu europejskiego. 
 
Festiwalowi towarzyszy bogaty program imprez, podczas których prezentowane są różne formy filmowe przy udziale zaproszonych filmowców, dziennikarzy i specjalistów w wybranych dziedzinach: historyków, politologów, socjologów, etc. Co roku dokumentART zaprasza do udziału w programie jeden wybrany festiwal filmowy. Projekcjom towarzyszy też dyskusja z reprezentantem zaproszonego festiwalu. W ubiegłych latach dokumentART prezentował m.in. Krakowski Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Eberswalde, Ińskie Lato Filmowe, Festiwal Kina Niezależnego „Filmowa Góra” oraz Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy.
 
W ramach programu towarzyszącego dokumentART prezentuje również retrospektywę wybitnych twórców, którzy trwale wpisali się w historię kina – dotychczas festiwal przybliżył swoim uczestnikom m.in. twórczość Luisa Buñuela, Wernera Herzoga, Michelangelo Antonioniego, Kazimierza Karabasza, Krzysztofa Kieślowskiego, Pawła Łozińskiego.
 
dokumentART bada tożsamość przygraniczną i granice mentalne co roku prezentując filmy dotykające tematu przemian w Europie Środkowej i Wschodniej oraz ważnych procesów społeczno-politycznych. 
Festiwal co roku oferuje:
- blisko 50 bloków programowych;
- ponad 180 filmów;
- ponad 140 godzin projekcji;
- ponad 20 paneli dyskusyjnych;
- blisko 70 gości z kilkunastu krajów;
- około 4 tysięcy uczestników po polskiej stronie granicy i około 2 tysięcy po stronie niemieckiej.
 
Prezentacje festiwalowe odbywają się w kilku/kilkunastu miejscach na terenie samego Szczecina, m. in. w Studiu TVP Szczecin, Kinie Zamek, na Uniwersytecie Szczecińskim, w Akademii Sztuki, a także w regionie.
 
EFFD dokumentART to coroczne, trwające tydzień europejskie święto filmu.

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: