Jörg Hackmann

O artyście

Dr hab., od 2008 r. profesura im. Alfreda Döblina dla historii Europy Wschodniej (DAAD) na Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego; dr na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, 1994; 1992-1999 docent Akademii Bałtyckiej w Lubece-Travemünde; 2000-2007 adiunkt na Uniwersytecie w Greifswaldzie, habilitacja w 2007; 2007-2009 profesor wizytujący w Chicago. 

Przeszłe wydarzenia

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: