Edward Włodarczyk

O artyście

Prof. dr hab., rektor Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kierownik Zakładu Studiów Społecznych i Gospodarczych w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego. W latach 1989-1992 pracował na stanowisku docenta w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk oraz kierownika Pracowni Zakładu Historii Pomorza w Szczecinie. Z Uniwersytetem Szczecińskim prof. Włodarczyk związany jest od 1992 roku. W latach 1996-2002 sprawował funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego, a następnie od 2002 do 2008 roku pełnił obowiązki dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. Profesor Włodarczyk jest również jednym z czterech wiceprezesów Polskiego Towarzystwa Historycznego, a także członkiem Rad Redakcyjnych kilku liczących się polskich czasopism historycznych: „Czasy Nowożytne”, „Zapiski Historyczne” i „Studia Historiae Oeconomicae” oraz promotorem kilkunastu rozpraw doktorskich.  W 2007 roku otrzymał wraz z prof. Zygmuntem Szultką i prof. Włodzimierzem Stępińskim nagrodę zespołową Nobla Zachodniopomorskiego za tom IV „Pomorze Zachodnie w okresie od traktatu wersalskiego po klęskę III Rzeszy w 1945 roku”. 

Przeszłe wydarzenia

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: