etap pierwszy

Etap 1. projektu - „Festiwal filmowy dokumentART – przekraczanie granic“ 2011

Pierwszy etapu projektu zakładał przygotowanie, realizację i ewaluację festiwalu filmowego. Realizacja festiwalu miała miejsce po stronie polskiej i niemieckiej. 

Wydarzenia w ramach projektu:

Szczecin:

1. zachodniopomorskie shorty >>

- 1.08.11-17.10.11. odbył się nabór zgłoszeń do prezentacji filmów krótkometrażowych z Pomorza Zachodniego;
- 18.10.11-21.10.11. przeprowadzono selekcję nadesłanych filmów;
- 5.11. odbyła się prezentacja wyselekcjonowanych produkcji w kinie OBSERWATORIUM;
- w wyniku głosowania publiczności wyłoniona została zwycięska produkcja, która została zaprezentowana 7.11.11. przed jednym z bloków konkursowych.

2. oblicza zachodniopomorskiej kinematografii >>

2.11.2011 odbyła się prezentacja filmów dokumentalistki z województwa zachodniopomorskiego – Wiesławy Piećko – w ramach pokazu Oblicza zachodniopomorskiej kinematografii. Prezentacji towarzyszyła dyskusja z udziałem festiwalowej publiczności i reżyserki – autorki prezentowanych filmów.

3. Wielkie Otwarcie >>

3.11.2011. odbyła się ceremonia Uroczystego Otwarcia festiwalu w studiu TVP Szczecin. Ceremonia była transmitowana w telewizji na żywo. Podczas ceremonii wystąpili polski i niemiecki kierownik festiwalu oraz przedstawiciele mecenasów i sponsorów. W otwarciu wzięli udział zaproszeni goście, polsko-niemiecki team festiwalowy oraz publiczność z Polski i Niemiec. Goście z Niemiec, w tym młodzież, specjalnie na tę okazję przyjechali do Szczecina. Podczas otwarcia zaprezentowano film niemy "Bestia" z muzyką na żywo w wykonaniu Ścianka Secret Sister. Ceremonia otwarcia zakończyła się bankietem.

4. Konkurs Europejski

w dniach 5-8.11.2011 odbyła się prezentacja produkcji nieprzekraczających 60 minut, które zakwalifikowały się do konkursu europejskiego. Produkcje dokumentalne zostały wybrane przez polsko-niemiecką komisję programową.
Pokazane zostały 42 filmy w 2-godzinnych blokach (razem10 bloków). Pokazy były publiczne i tłumaczone na język polski.
Prezentowane filmy oceniane było przez międzynarodowe jury, które przyznało wyróżnionym produkcjom nagrody o łącznej wartości ponad 10.000 Euro.

blok 1 >> blok 2 >> blok 3 >> blok 4 >> blok 5 >>

blok 6 >> blok 7 >> blok 8 >> blok 9 >> blok 10 >>

5. dyskusje z autorami filmów konkursowych

W dniach 5-8.11.2011 prezentacji filmów konkursowych towarzyszyły wieczorne dyskusje z udziałem reżyserów prezentowanych filmów. W dyskusjach wzięli udział zaproszeni goście oraz publiczność festiwalowa

dzień 1 >> dzień 2 >> dzień 3 >> dzień 4 >>

6. telefonART 

przegląd filmów, zrealizowanych za pomocą telefonów komórkowych, oraz innych urządzeń.
1.08.2011-30.10.2011 – nabór zgłoszeń
2.11.2011 – selekcja
4.11.2011-8.11.2011 – głosowanie publiczności
Przegląd miał formę konkursową – spośród wszystkich zgłoszonych propozycji, zostało zaprezentowane 10 filmów, których autorami byli zarówno Polacy jak i Niemcy. Filmy prezentowane były podczas całego festiwalu dokumentART, a publiczność głosowała na najlepszą jej zdaniem produkcję.

dzień 1 >> dzień 2 >> dzień 3 >> dzień 4 >>

7. videoART >>

6.11.2011. odbył się przegląd wybranych polskich i niemieckich filmów z obszaru video art. Prezentowane video arty zostały wybrane przez kuratora.

8. Blok Wschodni

7.11.2011. w ramach Bloku Wschodniego odbyła się prezentacja wschodnioeuropejskich produkcji dokumentalnych oraz 1 produkcji z Zachodu, której tematyka dotyczyła Europy Wschodniej.

blok 1 >> blok 2 >>

9. prezentacje szkół filmowych

8.11.2011. odbyła się prezentacja Szkół Filmowych. Zaprezentowane zostały filmy niemieckich absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz polskich studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Filmu i Telewizji im. Konrada Wolfa w Poczdamie-Babelsbergu. Prezentacji towarzyszyły dyskusje z udziałem przedstawicieli prezentowanych szkół i festiwalowej publiczności. Prezentacje oraz dyskusje były tłumaczone na język polski.

blok 1 >> blok 2>>

10. polsko-niemiecki projekt warsztatowy

Program warsztatów obejmował podstawy sztuki filmowej i warsztatu dziennikarza. Pierwsza część dotyczyła teorii sztuki filmowej. Na przykładzie video artu zostały omówione różne nurty sztuki video. Druga część dotyczyła prezentacji przykładów performance i realizacji praktycznej w przestrzeni publicznej, wchodzenia w interakcję. Uczestnicy warsztatów przeprowadzali wywiady z mieszkańcami Neubrandenburga i robili zdjęcia. Wywiady z mieszkańcami były rejestrowane przez uczestników warsztatów za pomocą kamer.

11. pokazy w województwie zachodniopomorskim

17.11.11. Biblioteka Publiczna w Kobylance
17.11.11. Centrum Kultury w Chojnie
18.11.11. Jazz Club Scena w Świnoujściu
19.11.11. Piwnica Towarzystwa Przyjaciół Stargardu w Stargardzie Szczecińskim

 

 


Efekty pierwszego etapu projektu:
- utworzenie polsko-niemieckiego teamu projektowego, realizującego całość przedsięwzięcia
- wypracowano formy współpracy, który opiera się na wspólnych decyzjach dotyczących kwestii programowych, miejsc realizacji i wspólnych koncepcji marketingowych
- zarówno w Szczecinie, jak i w Neubrandenburgu zaprezentowano programy filmowe, prezentujące kulturę sąsiadującego kraju, co sprzyja jej poznaniu i zrozumieniu.
- przełamane zostały bariery językowe (symultaniczne tłumaczenia filmów, dyskusji i tekstów katalogowych) 

 

 

 

 www.interreg4a.info >>

You're on the archive site. Go to the current edition of the festival website.

Przekraczanie granic:

Udostępnij: