WSPÓLNE GRANICE

Ważne tematy rozgrywającego się po dwóch stronach granicy festiwalu, jakim jest dokumentART, to: pogranicze, wątek polsko-niemiecki i region. Na zagadnieniach związanych z transgranicznością skupia się blok projekcji i spotkań Wspólne Granice. W ramach tego cyklu są pokazywane zarówno realizacje mówiące o pograniczu polsko-niemieckim, jak i te, które dotykają tematu w sensie bardziej ogólnym: w aspekcie zmienności historycznej i społeczno-kulturowej. Wspólne Granice są realizowane często we współpracy z innymi podmiotami zajmującymi się działaniami społecznymi, artystycznymi i kulturalnymi (w 2009 roku była to Krytyka Polityczna ze znaną realizacją Yael Bartany Mary koszmary, w 2011: Nowa Amerika – pograniczny projekt nowego państwa).


Przeszłe wydarzenia


Filmy poprzednich edycji

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: